Luchtmonsters en contactmonsters, advies en desinfectie

 
Luchtbehandelinginstallaties en werkplekken worden door middel van het nemen van lucht- en contactmonsters onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten. De monsters worden onder geconditioneerde omstandigheden naar het laboratorium vervoerd.
Hier worden de voedingsbodems ingezet. Na incubatie worden de kolonie vormende eenheden (kve) geteld en tot op soort- niveau bepaald.

CO2 onderzoek
Het CO2 gehalte is een goede indicatie voor de mate van luchtverversing in een ruimte. Indien ruimtelucht niet voldoende ververst wordt zullen bacteriën en schimmels in de ruimte achterblijven en zich vermenigvuldigen tot boven de advieswaarden.

Advies na monstername
Na monstername op locatie en analyse in het laboratorium worden de resultaten van het luchtmonster of contactmonster in een rapport verwerkt en vergezeld van een conclusie. Indien het laboratorium een overschrijding constateert, informeren wij u direct. Het rapport en de conclusie worden met u persoonlijk besproken om tot heldere oplossingen en een optimaal binnenklimaat te komen.

Desinfectiebehandeling
Mens en Water beschikt over een zelfontwikkelde, bewezen methode voor het desinfecteren van microbiologisch vervuilde plaatsen. Om zorg te dragen voor een schoon binnenklimaat desinfecteren wij vloeren, ruimten en luchtbehandelingkasten. Voor de desinfecteerbehandeling maken wij gebruik van COMPLEX’93. COMPLEX’93 is gebaseerd op Herlisil. Herlisil heeft een Kiwa-ATA nummer (K21235) en het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft het toelatingsnummer 11525 N toegekend.

Onderhoudscontract
Er zijn wetten en regels met betrekking tot de aanwezigheid van schimmels en bacteriën op de werkplek waar u als werkgever aan moet voldoen. De samenstelling van het onderhoudscontract kan variëren, omdat naast de wettelijke verplichtingen ook uw behoeften centraal staan.

Mens & Water is uw deskundig partner voor het uitvoeren van luchtmonsters en contactmonsters.
Mens & Water, voor het afnemen van luchtmonsters en contactmonsters
 
Meer weten over het laten afnemen van luchtmonsters en contactmonsters?
Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS