Beleidsplan voor legionellapreventie, ter voorkoming van legionellabesmetting


Legionella beleidsplan
Legionellapreventie is voor bedrijven en instellingen die hun drinkwaterinstallatie beschikbaar stellen voor derden een wettelijke plicht. Jaarlijks worden landelijk 200 tot 300 ziektegevallen door legionellabesmetting gemeld. Omdat een besmetting met legionella kan optreden via uiteenlopende bronnen (zoals leidingwater, proceswater, koeltoren, whirlpool) en op verschillende locaties (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op kantoor, in een zwembad, in een koeltoren of op een boorplatform) zijn er verschillende wetten van toepassing. Dit zijn de Waterleidingwet, de Arbeidsomstandighedenwet (koeltorens) en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
Als eigenaar en/of ondernemer dient u na te gaan in welke situaties u legionellapreventie toepast. Dit legt u vast in een legionella beleidsplan.

Stappenplan legionella beleidplan
Om tot een deugdelijk legionella beleidsplan te komen zijn vijf stappen noodzakelijk:

• Inventariseren van voorzieningen;
• Toetsen aan de wetgeving;
• Opstellen van een risicoanalyse;
• Maken van een afweging;
• Uitvoeren en monitoren van de maatregelen.

Mens & Water realiseert uw legionella beleidsplan
Mens & Water kan uw legionella beleidsplan volledig voor u realiseren. Wij bieden u eveneens de mogelijkheid tot gedeeltelijke ondersteuning bij de realisatie van uw legionella beleidsplan.

Meer informatie? Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS