Watermonsters legionella door erkend bedrijf


Legionella watermonsters
Het water in Nederland is het schoonste van heel Europa, maar het is nooit helemaal legionellavrij. De hoeveelheid aanwezige legionella bacteriën is wel gegarandeerd onder de wettelijke norm van 100 kolonievormende eenheden per liter. Vanaf 101 kolonie vormende eenheden (kve) per liter betekent een normoverschrijding en dus een legionellabesmetting van uw water.
Alleen door een watermonster van het drinkwater in een erkend laboratorium te laten onderzoeken op aanwezigheid van legionella kunt u aantonen dat de hoeveelheid aanwezige legionellabacteriën onder de norm is. Het is voor bedrijven en instellingen die hun drinkwater beschikbaar stellen aan derden verplicht om minimaal twee keer per jaar watermonsters te laten nemen en analyseren om het aantal aanwezige legionella bacteriën vast te stellen.

Monstername voor bepalen legionella hoeveelheid
Mens & Water is uw deskundige partner voor de afname van deze legionella watermonsters. Na de monstername worden de legionella watermonsters geacclimatiseerd naar een door een sterlab geaccrediteerd laboratorium vervoerd en onderzocht op aanwezigheid van legionella. Dit gebeurt door middel van de kweekmethode; dit duurt circa vijf dagen. Na deze vijf dagen zijn de hoeveelheid kolonies legionella bekend. Overschrijdt dit de norm van 100 kolonie vormende eenheden legionella, dan spreekt men van een normoverschrijding en moet overgegaan worden tot legionellabestrijding.

Mens & Water, voor legionella watermonsters
Wilt u meer weten over legionella monstername door Mens & Water.
Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347. 

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS