Beheer legionella: keerklepcontrole, spoelen en temperaturen


Beheer legionella

Voor een gedegen legionellapreventie en legionellabeheer is er een aantal verplichte handelingen: keerklepcontroles, het (wekelijks) spoelen van risicovolle tappunten en het registreren van de watertemperaturen. Mens & Water voert deze controles en handelingen ter voorkoming van een legionellabesmetting vakbekwaam en efficiënt voor u uit.
 
Keerklepcontrole voor legionellabeheer
Het controleren van keerkleppen is een verplichte activiteit in het kader van legionellapreventie. De functie van keerkleppen is om het leidingwerk te segmenteren, zodat eventueel verontreinigd (legionella besmet) water niet in de distributieleidingen terecht kan komen.
 
Spoelen van tappunten voor legionellabeheer
Ook het regelmatig spoelen van de leidingen is een handeling die in elk legionellla beheersplan beschreven staat. Door het spoelen van de leidingen worden aanwezige legionellabacteriën grotendeels gedood.

Temperaturen voor legionellabeheer
Legionella gedijt met name in water met een temperatuur tussen 25 °C en 55 °C. Bij temperaturen in het kader van legionellabeheer wordt op verschillende momenten de temperatuur van het water in kaart gebracht. Voor warm water geldt dat de temperatuur aan het tappunt op minimaal 60 °C ingesteld moet worden. Koud water moet kouder dan 25 °C blijven. Bij onlogische temperatuurafwijkingen wordt gekeken naar de werking en eventuele vervuiling van de boiler, de afstand van mengpunt tot tappunt en andere mogelijke oorzaken

Mens & Water, voor uitvoering van uw legionellabeheer
Mens & Water voert de keerklepcontroles, het spoelen van de leidingen en het temperaturen van het water in het kader van legionellabeheer vakbekwaam en efficiënt voor u uit.
 
Meer informatie? Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS